Kontaktuppgifter

TH-Översättningstjänst
(TH-Översättningstjänst är ett registrerat namn av TH-Käännöspalvelu)
FO-nummer 2371966-7
Momsnummer FI23719667

Sidensvansgatan 21 L 238
20610 Åbo
Finland

Telefon +358 44 364 1808 (vardagar 9-18 EET)
Epost info@th-kaannos.fi