Framsidan

TH-Översättningstjänst

Vi erbjuder högklassiga översättningar åt företag, samfund och privatpersoner. Översättningen kan innefatta till exempel instruktionsmanualer av olika slag, tekniska publikationer, reklamer, broschyrer, affischer, dokument eller t.o.m. hela Internet-sidor.

Läs mer om de tjänster vi erbjuder här, eller ta direkt kontakt endera via epost (info@th-kaannos.fi) eller genom att fylla i kontaktformuläret och be om ett anbud!

Språkpar

Vi erbjuder översättningar mellan följande språk:

  • engelska
  • finska
  • ryska
  • tyska
  • svenska

Fråga också om andra språkpar!

Kort om oss

TH-Översättningstjänst är en översättningsbyrå från Åbo, Finland. Alltsedan 2010 har vår mission varit att erbjuda förmånliga översättningar åt företag och individer internationellt. Vi har tidigare översatt bland annat instruktionsböcker, broschyrer, webbsidor, certifikat, användarvillkor och procedurmanualer. Vi gör även tekniska översättningar (inom it, elektronik och motsvarande branscher).